- Tjen 30.000 skattefritt!

Stortingspolitikere fra Kristelig Folkeparti, Høyre og SV går inn for å heve grensen for hvor mye studenter, skoleelever, pensjonister og andre med lav inntekt kan tjene skattefritt til 30.000 kroner.