- Tidligpensjonister bør tjene enda mer

Arbeiderpartiet vil gi AFP-pensjonister anledning til å skaffe seg ekstrainntekter på inntil 54.000 kroner uten at pensjonen blir redusert.