To drap - ingen oppklaring

Om lag 50 mann arbeider nå intenst med å prøve å finne en løsning på de to Stavanger-drapene, men foreløpig er ingen mistenkt for ugjerningene.