Isbjørn skutt på Svalbard

Isbjørnbinna og de to ungene hadde spesialisert seg på hytteinnbrudd. Gjentatte forsøk på å skremme vekk innbruddsfamilien var nytteløse, og dermed måtte de tre isbjørnene bøte med livet.