Importvernet for fall

WTOs toppsjef går til frontalangrep på rike lands proteksjonistiske landbrukspolitikk. Norske politikere er enige om mer matimport.