- Feil mediebilde av far

Per Orderud mener at mediene har skapt et feil bilde av hans far Kristian, og at faren slett ikke var dominerende og kuende.