Blod på sykkelvesken

Åstedsgranskerne fra Kriminalpolitisentralen har funnet blodrester på en sykkelveske som tilhører Viggo Kristiansen.