Skyldig og skuffet

Viggo Kristiansen var forberedt på at juryen i Agder lagmannsrett ville finne ham skyldig i barnedrapene. Likevel var han skuffet over kjennelsen.