Ba om utsettelse av befaringen

Viggo Kristiansens forsvarer ba om utsettelse av befaringen av Baneheiasaken i dag. Lagmannsretten avslo kravet. Det var snøværet som var bakgrunnen for kravet om utsettelse.