Skjebnedag for Per Orderud

Etter krav fra Lars Grønnerøds advokater må Per Orderud tirsdag morgen på ny entre vitneboksen for å la seg eksaminere.