Vegdirektoratat har utpekt 15 nasjonale turistveier

Vegdirektoratet har utpekt 15 veistrekninger som kan få status som nasjonale turistveier i løpet av den kommende tiårsperioden. Kostnadene er beregnet til 350 millioner kroner.