Odda Smelteverk i vanskeligheter

Odda (NTB): Om lag 200 ansatte er innkalt til allmøte ved Odda Smelteverk i dag.