- En garantert minstelønn mye viktigere

Regjeringens fattigdommelding er en katastrofe som i beste fall vil hjelpe noen helt få fattige.