Politimenn måtte bryte seg ut av politistasjon

Politimennene fikk bruk for sine kunnskaper om både utbryter- og innbruddsteknikk da de ble innelåst på politistasjonen i Grimstad.