Åtvarar mot ulovleg husleigeauke

Leigebuarforeninga trur mange utleigarar vil prøve å setje opp husleiga etter det siste rentehoppet. Det har dei ikkje lov til.