Håp om falsk klovsykealarm

Munn- og klovsyken kan ha kommet til Norge. Alarmen gikk da det ble oppdaget mistenkelige blemmer på et dyr på Finnøy i Rogaland. Men det er foreløpig ingen grunn til panikk, sier veterinærdirektør Eivind Liven.