- Kunne ikke kjent til drapene på forhånd

Lensmannsførstebetjent Roy Riksvold fra Nesbyen sa tirsdag at Veronica Orderud umulig kunne ha kjent til drapene da hun fikk telefonisk melding om ugjerningen i kårboligen.