Utvider japansk krigsoppgjør

Det norske erstatningsoppgjøret for krigsfanger i Japan vil koste over 100 millioner kroner. Også ektefeller og barn skal få erstatning.