Støtte til foreldre

Tyskland: Foreldrene får en form for kontantstøtte på 450 euro (ca. 3600 kroner) i måneden i en periode som kan strekke seg til barnet er fylt tre år.