Erkjenner problemet

Sjøfartsdirektoratet sier de lave kontrolltallene blant annet skyldes generasjonsskifte blant inspektørene. Målet er å overholde regelverket.