Sentrumspartiene utreder eget forsvarsalternativ

Sentrumspartiene vil utrede sitt eget alternativ til regjeringens forslag til omlegging av forsvaret.