KrF-leder var usikker på statskirke-vedtak

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland var veldig usikker på om landsmøtet ville følge partiledelsens linje om å opprettholde statskirken.