Sparte 70 millioner kroner på energisparing

Norsk industri har gjennomført en rekke tiltak som i fjor førte til at industrien sparte 550 gigawattimer. Det tilsvarer energibruken til 22.000 husstander, eller nærmere 70 millioner kroner.