De får en ny<br/>sjanse i januar

Rettssalene i Agder Lagmannsrett og Eidsivating lagmannsrett er reservert fra begynnelsen av januar til Baneheia-saken og Orderud-saken. Mye tyder på at de to store ankesakene vil gå samtidig.