- Haster med kirke/stat-reformer

Den norske kirke er utålmodig i jakten på mer selvstyre i forhold til staten. Nå vil man utrede nye kirke/stat-reformer.