Arbeidstilsynet hudflettar Forsvaret

Arbeidstilsynet rettar flengane kritikk mot Forsvaret for behandlinga av ein avdelingsdirektør. Tilsynet meiner forsvaret er kvalifisert for å bli meld til politiet for ein serie brot på arbeidsmiljølova.