Ingen utsettelse av Orderud-saken

Orderud-saken vil starte som planlagt den 18. april, uansett hvilken avgjørelse Høyesterett kommer til i forsvarerspørsmålet.