Kraftig økning i nordmenns lån i 2000

Norske finansinstitusjoners samlede utlån til publikum økte med hele 13 prosent i løpet av 2000. Utlånsveksten var 5 prosentpoeng høyere enn i 1999.