Større rettigheter for funksjonshemmede

Det skal bli forbudt å diskriminere funksjonshemmede ved ansettelser. En endring i arbeidsmiljøloven som Odelstinget vedtok torsdag, fører til at funksjonshemmede kommer inn i lovens paragraf 55A på linje med andre minoritetsgrupper.