Staten overtar sykehusene fra 1. januar

Regjeringen foreslår at staten overtar eierskap og ansvar for sykehusene fra nyttår.