Fri markedspris på småbruk

Landbruksminister Lars Sponheim vil innen ett år fjerne alle konsesjonsregler for gårdsbruk på under 20 mål dyrket mark og 80 mål skog og utmark.