Pliktskyldig applaus for Stoltenberg

Jens Stoltenberg maktet ikke å løfte landsmøtet da han lørdag morgen holdt sin tale. Forsamlingen lot seg bare begeistre da han lovet mer penger til kommunene.