- Alle bør få tildelt egen pensjonskonto

Høyres finanspolitiker, Torbjørn Hansen, går inn for at alle skal få sin egen pensjonskonto, knyttet til oljefondet og Folketrygdfondet. pensjonssparing