Soldater vil ha slutt på razzia

Befal som roter i skap og andre steder der soldatene oppbevarer private eiendeler er en uting, mener soldatene selv.