Rømmer gårdsbruk i tusentall

Tallet på gårdsbruk synker raskere enn på flere år. Siden 1995 er det blitt 3400 færre driftsenheter i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bare siden i fjor er 777 bruk i de to fylkene blitt nedlagt, viser ferske tall.