Forsikringshopp for æringslivet

Oslo (NTB): Næringslivet må regne med prisøkninger på opp til 50 prosent for yrkesskadeforsikringer.