Slutter i Forsvaret, beholder lønn

Befal som slutter i Forsvaret, kan beholde inntil 60 prosent av full lønn frem til pensjonsalderen.