Giske: Ulovlig å kreve penger for skoletilbud

Oslo (NTB): Det er ulovlig for skolene å kreve penger fra foreldrene for at barn skal delta på ulike aktiviteter.