Helsetilsynet tilrår kjemisk kastrering

Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus har fått godkjent sine planer for kjemisk hormonbehandling av sedelighetsdømte.