Norge nær angrepet i 1968

Oslo: Norge var svært nær en væpnet konflikt med Sovjet-unionen i 1968, bare to måneder før den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia. Dette viser hemmeligstemplede rapporter som nylig er nedgradert av Forsvaret.