Berre 11 «godkjende» flyplassar

erre 11 av 51 norske flyplassar har akseptable flyoperative forhold. Ved kvar tredje lufthamn er forholda svært vanskelege.