Ikke kriminelt likfunn i Ål

Likfunnet på Ål kirkegård skyldes en feil i forhold til vanlig praksis ved gravferder, opplyser kirkeverge Kjellfred Dekko i Ål til NTB. (NTB)