Fredag kommenterte KrF-lederen sitt eget utkast til komitéinnstilling i Aftenposten, mens de andre komitémedlemmene har fått beskjed om å holde tett.

— Han burde ha kommentert først når innstillingen var ferdig - jeg registrerer at han har gjort noe annet. Det synes jeg er uklokt, sier Anders Anundsen (Frp) til Aftenposten.

André Oktay Dahl (H) er enig og mener Hareides utspill kan vanskeliggjøre komiteens videre arbeid.

Komitémedlemmene Jenny Klinge (Sp), Akhtar Chaudhry (SV) og Trine Skei Grande (V) mener også at Hareides utspill var kritikkverdig.

— Jeg reagerer på at komiteens leder kommenterer konkrete forslag og innholdet i et utkast før vi har diskutert det i komiteen, sier Klinge.