Strekningen ble åpnet for trafikk klokken 8.20 etter at et sørgående godstog sporet av med én hjulaksling like etter klokken 11 mandag formiddag. Godstoget var på vei fra Trondheim til Oslo da første hjulaksling på første vogn bak lokomotivet sporet av.

Togene vil passere avsporingsstedet med sakte fart den første tiden etter gjenåpningen tirsdag, opplyser Jernbaneverket.