USA har lenge hatt en lov som ikke nekter forbrytere å gi ut slike bøker, men som inndrar alle inntekter den domfelte og forlaget får fra denne typen utgivelser.

Nå vurderer justisdepartementet å innføre en lignende lov her til lands etter at det er blitt kjent at Anders Behring Breivik er i ferd med å skrive bok om sine ugjerninger og sin ideologi, skriver Dagsavisen.

Justisdepartementets interesse for en lovendring har utgangspunkt i et forslag fra Stine Sofies Stiftelse og Ada Sofie Austegard. Austegard viste i et brev til departementet til en bok som kom ut i fjor høst der forfatteren var en mann som var dømt til ni års fengsel for drap. I boken beskrev han blant annet i detalj selve drapshandlingen han ble dømt for.

I sitt svarbrev til stiftelsen skriver departementet at det vil vurdere behovet for en slik lovendring i forbindelse med gjennomføringen av Europarådets konvensjon om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Førstestatsadvokat Kjerstin A. Kvande hos Riksadvokaten sier til Dagsavisen at hun har stor forståelse for at spørsmålet tas opp, mens generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund er skeptisk til et forbud.

— Det må være et ansvar for forlagsbransjen å ha en høy nok etisk standard til å unnlate å utgi slike bøker, mener Kokkvold.