Dette er en økning på 13 prosentpoeng i forhold til da samme spørsmål ble stilt i fjor.

— Dette er en urovekkende utvikling, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Undersøkelsen om mobilbruk i bil er utført av IPSOS MMI for Gjensidige.

Nye regler i år

Bjarne Aani Rysstad mener noe av forklaringen på økningen kan være at vi omgir oss med stadig flere elektroniske hjelpemidler. Mobiltelefonen er blitt en fast følgesvenn i bilen.

— Endringen fra i fjor kan også ha med en økt bevissthet rundt problemet å gjøre, og at man derved lettere husker en eller annen situasjon man har vært oppe i. Regelendringene som kom i mai i år kan også ha bidratt til økt oppmerksomhet.

De nye reglene innebærer at det bare er tillatt å bruke tastaturet på mobilen til å starte og avslutte en samtale og bare dersom en benytter håndfri mobiltelefon med fastmontert holder. All annen bruk av tastaturet under kjøring er forbudt.

Unge menn verst

Forbudet mot å snakke i mobiltelefon i bil kom i 2000. De skjerpede reglene fra mai i år kom som svar på at smarttelefonene førte til utvidet bruk i bil. Svært mange bilførere sendte tekstmeldinger og gikk inn på internettsider under kjøringen.

Undersøkelsen til Gjensidige viser at menn har opplevd farlige situasjoner oftere enn kvinner, og unge er mer utsatt enn eldre. Blant dem mellom 25 og 39 år er det nærmere halvparten som har opplevd farlige situasjoner. Oppland er verst, der er det hele 46 prosent som innrømmer at de har opplevd farlige situasjoner med mobilbruk og kjøring.

Kan lett gå galt

— Mange vil si at det skjer ikke meg, men hver eneste dag skjer det mange nestenulykker, og det er ofte et under at det går bra. Marginene er små, ikke minst med tanke på mange smale og dårlige veier, sier Aani Rysstad.

— Vi vet at både telefonsamtaler og tekstmeldinger har vært direkte årsak til alvorlige ulykker. Det skal svært lite uoppmerksomhet til før det kan gå galt. Et hundredels sekund uoppmerksomhet i en svingete tunnel uten midtdeler kan være nok til at bilen havner i motgående kjørefelt.

— Det er viktig å huske på at håndfri mobiltelefon på langt nær løser problemene. Forskning viser at det å prate i mobil i seg selv tar mye oppmerksomhet bort fra kjøringen.

Innrømmer ikke

Forsikringsbransjen har ikke statistikk som viser hvor mange ulykker som skyldes mobiltelefonbruk. Den som innrømmer at han brukte telefonen da ulykken skjedde, risikerer både bot og avkorting av erstatningssummen.

Forsikringsbransjen regner likevel med at mobilen er involvert i mange ulykker, ikke minst ved påkjørsel bakfra.

I 2011 ble det utbetalt 800 millioner kroner i erstatning etter slike påkjørsler. Statistikk for første halvår i år viser at dette er en av de mest vanlige ulykkesårsakene på veiene.