Årsak: Menneskelig svikt

Statens havarikommisjon for transport har lagt fram den foreløpige rapporten om togulykken på Sjursøya.