— Jeg gjorde en feilvurdering, men jeg visste ikke at bevilgningen ikke var i tråd med økonomiregelverket. Og jeg gikk absolutt ikke inn for å gi midler til noen framfor andre, sier Bergstø.

Audun Lysbakkens statssekretær er i pressen blitt framstilt som hovedarkitekten bak bevilgningen til Jenteforsvaret. Et av dokumentene i saken viser blant annet påtegninger som står i kontrast til anbefalingen fra departementets embetsverk.

Selvmål

— Jeg kan ikke gjøre noe med hva mediene skriver. Audun Lysbakken har selv vært veldig tydelig på at han har hatt det hele og fulle ansvaret for saksgangen i departementet, sier Bergstø.

Hun erkjenner likevel å ha begått feil og sier hun ga Lysbakken beskjed om at hun ønsket å gå av for noen dager siden.

— Jeg ba om å få gå før det ble avklart at Audun selv skulle gå av. Det er bedre å bytte en spiller som scorer selvmål enn å risikere at hele laget rykker ned, sier hun

Bergstø kjenner seg ikke igjen i medienes beskrivelser av saken, og nekter kategorisk for at bevilgningen på 154.000 kroner til Jenteforsvaret var ment som et takk for sist til gamle venner i Sosialistisk Ungdom.

— Jeg fikk aldri noen advarsel om at bevilgningen var lovstridig, sier Bergstø.

Hun forteller at hun i april i fjor godkjente et forslag om å sette midlene til kurs i selvforsvar og grensesetting for jenter, ut på anbud. Men så skjedde det ingenting før i september, og da mente hun at det ikke var tid til en anbudsprosess.

Fortsetter politisk

— Jeg hadde ingen formening om hvordan tildelingen skulle gjennomføres utover dette. Først i etterkant har det vist seg at praksisen i departementet over flere år har vært i strid med økonomireglementet, sier hun.

— Jeg er lei for at det endte slik, men makt og tillit er et privilegium som følges av ansvar. Det ansvaret har både jeg og Audun Lysbakken tatt.

I likhet med Lysbakken, slår Bergstø fast at hun ikke er ferdig med partiet eller politikken.

— Så lenge det finnes klasseforskjeller å kjempe imot, må høyresiden regne med at jeg står på videre, sier Bergstø, som håper og tror at Audun Lysbakken blir partiets neste leder.

— Han er en mann med stor integritet og kampvilje. Han er rett leder for SV, sier hun.