Flere unge på aldershjem

Os166 personer under 50 år bor på aldershjem. Det er 29 flere enn i fjor.