Stadig flere velger frivillig retur

Stadig flere asylsøkere med endelig avslag velger nå å reise frivillig fra Norge. Noe av grunnen er den solide økonomiske støtten staten gir.